Bestilling av "FAI Sporting Licence"

Nedenstående email kan benyttes for å bestille "FAI Sporting Licence" for NAK - Modellflyseksjonens medlemmer. Dette er ett 3-årig abbonement som senere blir tilsendt samtidig med NAK-kontingenten som kommer i januar hvert år.

Oppgi NLF-nummer (står på medlemskortet) og send en mail direkte til: inger.aslaksen@nlf.no