Lovdata

Forskrift om tillatt bruk av frekvenser.


.
[OVERSIKT] [HELE FORSKRIFTEN]
[FØRSTE] [FORRIGE]

Forskrift om tillatt bruk av frekvenser.

Fastsatt av Post- og teletilsynet 20. desember 2000 med hjemmel i lov av 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon (teleloven) § 5-2 og § 5-3, jf. forskrift av 15. desember 1995 nr. 1032 om funksjonsfordeling innen telemyndigheten § 2.


§ 1. Saklig virkeområde

       Forskriften gir tillatelse til å bruke radiofrekvenser.


§ 2. Stedlig virkeområde

       Forskriften gjelder ikke for Jan Mayen, bilandene og Antarktis.


§ 3. Forstyrrelser

       Frekvensbruk etter forskriften er ikke beskyttet mot forstyrrelser fra annen lovlig bruk av frekvenser.


§ 4. Definisjon

       Sendetid: den tiden en radiosender er aktiv, uttrykt i prosent av en time.


§ 5. Fri frekvensbruk

       Frekvenser under 9 kHz og over 400 GHz tillates brukt.


§ 6. Teleterminalutstyr

       Teleterminalutstyr som kun kan sende under kontroll av offentlige radionettverk tillates brukt.

       Teleterminalutstyr for satellittsamband tillates å bruke frekvenser som angitt nedenfor:

a) Satellitterminaler (SITs - Satellite Interactive Terminals) tillates å bruke frekvensbåndene 10,70 - 12,75 GHz (nedlink) og 29,50 - 30,00 GHz (opplink) slik frekvensbruken er beskrevet i CEPT/ERC/DEC(00)03. Antennediameter er opp til 1,2 m. Maksimal tillatt sendereffekt er 2 W og maksimal tillatt utstrålt effekt 50 dBW e.i.r.p. Bestemmelsen gjelder ikke på Svalbard eller nærmere flyplasser enn 500 m.
b) Satellitterminaler (SUTs - Satellite User Terminals) tillates å bruke frekvensbåndene 19,70 - 20,20 GHz (nedlink) og 29,5 - 30,00 GHz (opplink) slik frekvensbruken er beskrevet i CEPT/ERC/DEC(00)04. Antennediameter er opp til 1,8 m. Maksimal tillatt sendereffekt er 2 W og maksimal tillatt utstrålt effekt 50 dBW e.i.r.p. Bestemmelsen gjelder ikke på Svalbard eller nærmere flyplasser enn 500 m.
c) Satellitterminaler (VSAT - Very Small Aperture Terminals) tillates å bruke frekvensbåndene 10,7 - 11,7 GHz og 12,5 - 12,75 GHz (nedlink) og 14,0 - 14,5 GHz (opplink) slik frekvensbruken er beskrevet i CEPT/ERC/DEC(00)05. Antennediameter er opp til 3,8 m. Maksimal tillatt sendereffekt er 2 W og maksimal tillatt utstrålt effekt 50 dBW e.i.r.p. Bestemmelsen gjelder ikke på Svalbard eller nærmere flyplasser enn 500 m.
d) Argos systemet tillates å bruke frekvensen 401,650 +/- 0,005 MHz.
e) Landmobile Inmarsat-terminaler av typen B, C, D, M, M4 og Mini-M (Inmarsat phone) tillates å bruke frekvensbåndene 1525 - 1559 MHz (nedlink), unntatt 1544 - 1545 MHz, og 1626,5 - 1660,5 MHz (opplink), unntatt 1645,5 - 1646,5 MHz, slik frekvensbruken er beskrevet i CEPT/ERC/DEC(98)12, 13,14 og 29 og CEPT/ERC/DEC(99)18 og 20. Bestemmelsen gjelder ikke maritime og aeromobile Inmarsat terminaler.
f) Omnitracs terminaler for Euteltracssystemet tillates å bruke frekvensbåndene 10,7 - 11,7 GHz og 12,5 - 12,75 GHz (nedlink) og 14,00 - 14,25 GHz (opplink) som beskrevet i CEPT/ERC/DEC(98)15.
g) Satellittelefoner for Globalstar tillates å bruke frekvensbåndet 1610,0 - 1621,35 MHz og for Iridium 1621,35 - 1626,5 MHz.

§ 7. Snorløse telefoner og datanettverk mv.

       Frekvensbåndet 959 - 960 MHz tillates brukt til basestasjoner og frekvensbåndet 914 - 915 MHz tillates brukt til håndsett slik frekvensbruken er definert i standarden I-ETS 300 235. Kanalbåndbredde er 25 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p.

       Frekvensbåndet 1880 - 1900 MHz tillates brukt slik frekvensbruken er definert i standarden TBR 6. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 250 mW e.i.r.p.

       Frekvensbåndet 2400 - 2483,5 MHz tillates brukt slik frekvensbruken er definert i standarden ETS 300 328. For direktesekvens spredt spektrum er maksimal tillatt effekttetthet -20 dBW e.i.r.p. per MHz. For frekvenshopping er maksimal tillatt effekttetthet -10 dBW e.i.r.p. per 100 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.i.r.p. Dette leddet gjelder ikke for Svalbard.

       Frekvensbåndet 5150 - 5350 MHz tillates brukt innendørs til lokale radionettverk slik frekvensbruken er definert i standarden EN 300 836-1. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 200 mW e.i.r.p. Frekvensbåndet 5470 - 5725 MHz tillates brukt slik frekvensbruken er definert i standarden EN 300 836-1. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 1 W e.i.r.p. Dette leddet gjelder ikke for innretning eller anlegg på den norske delen av kontinentalsokkelen.


§ 8. Alarmer mv.

       Frekvensen 869,2125 MHz tillates brukt til sosialalarm og trygghetsalarm. Kanalbåndbredde er 25 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 0,1 prosent.

       Frekvensene 868,6125 MHz, 868,6375 MHz, 868,6625 MHz, 868,6875 MHz, 869,2625 MHz og 869,2875 MHz tillates brukt. Kanalbåndbredde er 25 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 0,1 prosent.

       Frekvensene 869,6625 MHz og 869,6875 MHz tillates brukt. Kanalbåndbredde er 25 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 10 prosent.


§ 9. Diverse kortholdskommunikasjon

       Frekvensene 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz, 27,195 MHz, 27,255 MHz og 40,660 - 40,700 MHz tillates brukt. Kanalbåndbredde er 10 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p.

       Frekvensene 40,710 MHz, 40,720 MHz, 40,730 MHz og 40,740 MHz tillates brukt til babyalarm. Kanalbåndbredde er 10 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.r.p.

       Frekvensbåndet 433,050 - 434,790 MHz tillates brukt. Frekvensene tillates ikke brukt til trygghetsalarm, sosialalarm eller medisinsk telemetri. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 10 prosent.

       Frekvensbåndet 868,000 - 868,600 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 1,0 prosent.

       Frekvensbåndet 869,400 - 869,650 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 10 prosent.

       Frekvensbåndet 869,700 - 870,000 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 5 mW e.r.p.

       Frekvensbåndet 2400 - 2483,5 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.i.r.p. Dette leddet gjelder ikke for Svalbard.

       Frekvensbåndet 5725 - 5875 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.i.r.p.

       Frekvensbåndene 24,00 - 24,25 GHz, 61,0 - 61,5 GHz, 122 - 123 GHz og 244 - 246 GHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.i.r.p. Dette leddet gjelder ikke for innretning eller anlegg på den norske delen av kontinentalsokkelen.


§ 10. Bevegelsesregistrerende radioutstyr

       Frekvensbåndet 2,4 - 2,4835 GHz tillates brukt til bevegelsesregistrerende radioutstyr. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.i.r.p. For radioutstyr med kanalbåndbredde på maksimalt 10 MHz er maksimal tillatt utstrålt effekt 500 mW e.i.r.p. Dette leddet gjelder ikke for Svalbard.

       Frekvensbåndene 10,5 - 10,6 GHz og 24,05 - 24,25 GHz tillates brukt til bevegelsesregistrerende radioutstyr. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.i.r.p.

       Denne paragrafen gjelder ikke for innretning eller anlegg på den norske delen av kontinentalsokkelen.


§ 11. Medisinsk telemetri

       Frekvensene i tabell 11.1 tillates brukt til medisinsk telemetri. Kanalbåndbredde er 25 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p.

441,750 MHz 441,775 MHz 441,800 MHz 441,825 MHz 441,850 MHz
441,875 MHz 441,900 MHz 441,925 MHz 441,950 MHz 441,975 MHz

       Tabell 11.1


§ 12. Medisinsk implantat

       Frekvensbåndet 402 - 405 MHz tillates brukt. Kanalbåndbredde er inntil 300 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 m W e.r.p.


§ 13. Antikollisjonsradar

       Frekvensbåndet 76 - 77 GHz tillates brukt slik frekvensbruken er definert i standarden EN 301 091. Maksimal tillatt spisseffekt er 55 dBm e.i.r.p. Maksimal tillatt gjennomsnittseffekt er 50 dBm e.i.r.p. Maksimal tillatt gjennomsnittseffekt er 23,5 dBm e.i.r.p. for pulserende radarer.


§ 14. Jernbanesignalering og vognidentifikasjon

       Frekvensene 2447,0 MHz, 2448,5 MHz, 2450,0 MHz, 2451,5 MHz og 2453,0 MHz tillates brukt til automatisk vognidentifikasjon slik frekvensbruken er definert i standarden EN 300 761. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.i.r.p. Radioutstyret skal kun aktiviseres når tog passerer.

       Frekvensene 27,095 MHz/27,115 MHz tillates brukt til eurobalise. Maksimalt tillatt feltstyrke angis i figur 14.1 som illustrerer grenser for magnetisk feltstyrke målt i avstand på 10 meter. 700

       Figur 14.1

       Frekvensen 4515 kHz tillates brukt til Euroloop. Maksimalt tillatt feltstyrke og båndbredde angis i figur 14.2 som illustrerer grenser for magnetisk feltstyrke målt i en avstand på 10 meter. 700

       Figur 14.2


§ 15. Peileutstyr

       Frekvensene tillates brukt slik frekvensbruken er definert i standarden ETS 300 718:

a) 2275 Hz. Maksimal tillatt feltstyrke er 42 dBmA/m ved 10 meter avstand eller
b) 457 kHz. Maksimal tillatt feltstyrke er 7 dBmA/m ved 10 meter avstand.

       Frekvensene 142,275 MHz og 142,325 MHz tillates brukt. Kanalbåndbredde er 25 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.r.p.

       Denne paragrafen gjelder ikke for innretning eller anlegg på den norske delen av kontinentalsokkelen.


§ 16. Fjernstyring

       Frekvensene i tabell 16.1 tillates brukt til alle typer fjernstyring. Kanalbåndbredde er 10 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.r.p.

26,995 MHz 27,045 MHz 27,095 MHz 27,145 MHz 27,195 MHz
27,255 MHz 40,665 MHz 40,675 MHz 40,685 MHz 40,695 MHz

       Tabell 16.1

       Frekvensene i tabell 16.2 tillates brukt til fjernstyring av modellfly. Kanalbåndbredde er 10 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.r.p. Dette leddet gjelder ikke for innretning eller anlegg på den norske delen av kontinentalsokkelen.

35,010 MHz 35,020 MHz 35,030 MHz 35,040 MHz 35,050 MHz 35,060 MHz
35,070 MHz 35,080 MHz 35,090 MHz 35,100 MHz 35,110 MHz 35,120 MHz
35,130 MHz 35,140 MHz 35,150 MHz 35,160 MHz 35,170 MHz 35,180 MHz
35,190 MHz 35,200 MHz 35,210 MHz 35,220 MHz 35,230 MHz 35,240 MHz
35,250 MHz 35,260 MHz 35,270 MHz 35,280 MHz 35,290 MHz 35,300 MHz

       Tabell 16.2

       Frekvensene i tabell 16.3 tillates brukt til fjernstyring av modellbiler og modellbåter. Kanalbåndbredde er 10 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.r.p.

35,310 MHz 35,320 MHz 35,330 MHz 35,340 MHz 35,350 MHz 35,360 MHz
35,370 MHz 35,380 MHz 35,390 MHz 40,705 MHz 40,715 MHz 40,725 MHz
40,735 MHz 40,745 MHz 40,755 MHz 40,765 MHz 40,775 MHz 40,785 MHz
40,795 MHz

       Tabell 16.3

       Frekvensene i tabell 16.4 tillates brukt til fjernstyring av kraner. Kanalbåndbredde er 25 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.r.p. Dette leddet gjelder ikke for innretning eller anlegg på den norske delen av kontinentalsokkelen.

441,550 MHz 441,575 MHz 441,625 MHz 441,725 MHz
440,725 MHz 440,750 MHz 441,325 MHz 441,600 MHz

       Tabell 16.4


§ 17. Trådløse mikrofoner

       Følgende frekvensbånd tillates brukt:

a) 41,000 - 43,600 MHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 5 mW e.r.p.
b) 800 - 820 MHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 20 mW e.r.p.
c) 863 - 865 MHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p.
d) 1785 - 1800 MHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 50 mW e.i.r.p.

       Kanalbåndbredde skal ikke overstige 200 kHz. Amplitudemodulasjon tillates ikke. Frekvensene tillates brukt slik frekvensbruken er definert i standarden EN 300 422.

       Frekvensene 173,8125 MHz, 173,8375 MHz, 173,9125 MHz, 173,9375 MHz og 173,9625 MHz kan brukes til hjelpeutstyr for hørselshemmede. Kanalbåndbredde er 25 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 1,0 mW e.r.p.

       Første ledd bokstav a, b og d gjelder ikke for innretning eller anlegg på den norske delen av kontinentalsokkelen.


§ 18. Trådløst lydutstyr

       Frekvensbåndet 863 - 865 MHz tillates brukt slik frekvensbruken er definert i standarden EN 301 357. Kanalbåndbredde skal ikke overstige 300 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p.


§ 19. Induktive systemer

       Frekvensbåndene 9 - 59,750 kHz, 60,250 - 70 kHz og 119 - 135 kHz tillates brukt slik frekvensbruken er definert i standarden EN 300 330. Maksimal tillatt feltstyrke er 72 dBmA/m i en avstand på 10 m, avtagende 3 dB per oktav fra 30 kHz.

       Frekvensbåndene 59,750 - 60,250 kHz, 70 - 119 kHz, 6,765 - 6,795 MHz, 13,553 - 13,567 MHz og 26,957 - 27,283 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt feltstyrke er 42 dBmA/m i en avstand på 10 m.

       Frekvensbåndet 7,4 - 8,8 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt feltstyrke er 9 dBmA/m i en avstand på 10 m.


§ 20. Privatradio (PR 27)

       Frekvensene i tabell 20.1 tillates brukt. Kanalbåndbredde er 10 kHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 4,0 W e.r.p. Frekvensbruken skal være som definert i standarden ETS 300 135.

Kanal Frekvens (MHz) Kanal Frekvens (MHz) Kanal Frekvens (MHz)
1 26,965 14 27,125 27 27,275
2 26,975 15 27,135 28 27,285
3 26,985 16 27,155 29 27,295
4 27,005 17 27,165 30 27,305
5 27,015 18 27,175 31 27,315
6 27,025 19 27,185 32 27,325
7 27,035 20 27,205 33 27,335
8 27,055 21 27,215 34 27,345
9 27,065 22 27,225 35 27,355
10 27,075 23 27,255 36 27,365
11 27,085 24 27,235 37 27,375
12 27,105 25 27,245 38 27,385
13 27,115 26 27,265 39 27,395
        40 27,405

       Tabell 20.1


§ 21. Ikrafttreden

       Forskriften trer i kraft 1. januar 2001.

       Fra samme dato oppheves forskrift av 17. november 1986 nr. 2071 om vilkår for privatradiokonsesjon (walkie-talkie) og forskrift av 28. februar 1980 nr. 9916 om bruk av radiofjernstyringsutstyr til hobbyformål o.l.

[FØRSTE] [FORRIGE]