Dugnad Klanten i helga

Dugnad på Klanten i helga. Tror de trenger litt hjelp. Ta kontakt med Kåre Weeg (90166751) for detaljer.
Klanten begynner å få på plass en fantastisk kunstgress bane. «Gresset» er rullet ut. Den kommer til å være litt av perle for mange.

You may also like...