Sponsorer

Sponsorer

Møter

  • Møter i klubben

Møter i modellgruppa blir normalt innkalt ved en email til medlem14(at)vfkm.no/ Denne adressen videresender all mail til de medlemmer med oppgitt email.