Sponsorer

Sponsorer

Organisering klubb

Leder og styret i modellflygruppa, Valdres Flyklubb har blitt kontakt av leder i hovedklubben etter styremøte med ønske om en prosess omkring organisering i klubben. Det er blitt luftet tanker om vi bør organisere oss annerledes eller om modellflygruppa bør danne en egen klubb.

Modellflygruppa styre har ikke sett åpenbare fordeler eller bakdeler med å gå ut som egen klubb og organisering har vært tatt opp på årsmøtet i gruppa de siste 10år.

Modellflygruppens styre og leder Geir Atle Kjørli ønsker å ha en åpen prosess med medlemmene og vil gjerne ha innspill til denne omorganiseringen. Send gjerne innspill til geir.atle.kjorli@hesselberg.no eller ring på +4791105265 (kommer du til svarer er han på arbeid).

Under er innspill fra hovedklubben styre.

—- Torleif Ringsaker skrev —-

Hei, takk for rask respons. Har oppsummert de argumentene jeg har oversikt over. Dere må gjerne tilføre ytterligere argumenter.

Innspill fra NIF/NLF:

Dagens organisering er ikke i tråd med NIFs lover, synliggjort ved overgangen til Min IdrettOppland Idrettskrets foreslår for en samlet Valdres Flyklubb: Minimum ett styre med leder pluss en eller to styremedlemmer fra hver gren. Alternativt styrer for hver gren, med ett valgt hovedstyre hvor grenlederne møter sammen med valgte styremedlemmer og leder og nestleder

Modellgruppas fordeler ved å bli egen klubb:

Eget organisasjonsnummer

Må ikke stå til ansvar for et hovedstyre

Må ikke få godkjent disposisjoner av et hovedstyreIngen risiko for at disposisjoner i andre grupper kan sette modellgruppas midler i fare

Ikke avhengig av andre gruppers medlemmer når kontingentskal bestemmes

Kan registreres for grasrotandelenFortsetter som før, men formelt herre i eget hus

Modellgruppas ulemper ved å bli egen klubb:

Nytt navn

Må velge egne revisorer

Må sende inn egne data ved idrettsregistreringen (nesten automatisk utfylt)

Fire medlemmer som har markert modellfly og seilfly i medlemsregisteret må betale kontingent til to klubber om de ønsker å ha et forhold til begge klubbene

Brudd på tradisjon

Valdres Flyklubbs fordeler ved at modellgruppa blir egen klubb:

Ikke ansvarlig for disposisjoner i modellgruppa

Ingen risiko for at disposisjoner i modellgruppa kan sette motor/seil sine midler i fare

Fortsetter som før, men uten å være ansvarlig for modell

Valdres Flyklubbs ulemper ved at modellgruppa blir egen klubb:

Mulig rekrutteringskanal til motor/seilflyging blir mindre tydelig

Brudd på tradisjon

En kommentar fra min side til innspillet fra kretsen: Ett styre eller et hovedstyre med grenstyrer kan gi møter som delvis er ganske kjedelige for modellflygerne, og delvis er ganske kjedelige for motorflygerne og seilflygerne. Beslutninger vil uformelt fattes på gren-nivå, og hovedstyret godkjenner. Det er en byråkratisk konstruksjon som jeg ikke kan se noen positiv effekt av, all den tid vi til nå har operert helt adskilt, med litt dialog om luftrommet på isen når vi har fått til bane.

Min mening: Det er hensiktsmessig for alle at modellfly er organisert i egen klubb, og seil/motor i egen klubb. Med separat økonomi og ingen felles eiendeler er splittingen enkel. For seil/motor er økonomi og eiendeler betydelig vanskeligere å skille, og ettersom det i stor grad er de samme som er aktive i begge grener er det ikke nødvendig eller ønskelig å skille disse med egne grenstyrer. Det er mulig å fortsette som en klubb, men organiseringen må da gjøres slik at den er i tråd med NIFs lover.

Håper dette bidrar til en konstruktiv debatt.

– Torleif

Legg igjen en kommentar